Про компанію 2024-05-21T10:46:30+02:00


Про компанію

Наш ломбард – фінансова компанія, що динамічно розвивається. Основна перевага нашого ломбарду – це кращі оцінювачі-експерти, бездоганний сервіс, оперативність та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Тарифи нашого ломбарду орієнтовані на інтереси клієнтів і тому кращі на ринку аналогічних послуг. Співробітники ломбарду – справжні професіонали своєї справи, які мають чималий досвід роботи в даній галузі.

Основні принципи роботи ломбарду:
– індивідуальний підхід до кожного клієнта;
– гнучкі умови кредитування;
– швидкість і якість обслуговування;
– гарантовано високий рівень безпеки клієнта і його майна;
– прозорість і доступність послуг;
– повна конфіденційність і захист інформації про клієнта;

Предметами застави можуть бути:
ювелірні вироби з золота та срібла, а також брухт дорогоцінних металів;
побутова техніка.

На сьогоднішній день контролером та регулятором діяльності ломбардів в Україні, в тому числі і “ЛОМБАРD 9999”, є Національний Банк України.

“ЛОМБАРD 9999” – член Всеукраїнської Асоціації ломбардів http://lombard.org.ua

Приклади Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду:

ДОГОВІР_ПРО_НАДАННЯ_ФІНАНСОВОГО_КРЕДИТУ_ЛОМБАРДУ_2022

ПАМ’ЯТКА КЛІЄНТА ЛОМБАРДУ

на виконання вимог статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” перед укладенням договору про надання фінансових послуг

 

ЛОМБАРД ПОВІДОМЛЯЄ КЛІЄНТУ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ:

1) ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ:

а) Повне товариство «Ломбард «9999» Сіренко Ю.С. і компанія» , місцезнаходження : 04080, м.Київ, вул.Межигірська, 82-А, офіс 102, телефон 0800300987 , email: lombard9999@ukr.net,

СКАРГИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ 04080 м.Київ, вул.Межигірська, 82-А, офіс 102, телефон 0800300987

б) Відомості про державну реєстрацію ломбарду № 10731020000019241 від 20.07.2010р.

г) Інформацію про ломбард включено до державного реєстру фінансових установ згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 694 від «09»09.2010року, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи серія ЛД №498, срок чинності – безстрокове.

ґ) Право на надання фінансової послуги з надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту підтверджується ліцензією, виданою згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг №163 від 26.01.2017р., строк чинності – безстрокова

д) Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання діяльності ломбардів

з 01.07.2020 року – Національний банк України, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел.: 0 800 505 240 (для звернень громадян)

2) ФІНАНСОВА ПОСЛУГА (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат)

Фінансовою послугою є надання ломбардом фінансового кредиту під заставу майна. За користування фінансових кредитом клієнт сплачує відсотки у розмірі, визначеному в договорі згідно тарифів ломбарду.

Оскільки неможливо визначити конкретний розмір суми витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, повідомляємо порядок визначення таких витрат. Плата за користування кредитом визначається у відсотках та нараховується за кожен день користування кредитом – розмір відсотка визначається договором. За порушення клієнтом строку виконання зобов’язань (прострочення) ломбард МОЖЕ стягувати додаткові відсотки (пені, тощо) ЗА УМОВИ, якщо це передбачено договором.

ОПОДАТКУВАННЯ. Фінансово-кредитна операція (отримання – повернення клієнтом фінансового кредиту) – не передбачає для клієнта податкового навантаження.

У випадку примусової реалізації майна клієнта, що виступало предметом застави за договором, якщо сума реалізації майна перевищує суму заборгованості перед ломбардом та клієнт звернувся до ломбарду з метою отримання суми перевищення – згідно чинного законодавства, фінансова установа зобов’язана утримати з цих коштів податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%, що призведе до зменшення цієї суми на суму податків.

3) ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Одностороння відмова клієнта від договору – допускається тільки для договорів про споживчий кредит, для інших договорів фінансового кредиту – право на таку відмову (або його відсутність) передбачається положеннями договору.

б) Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Умови використання права на відмову від договору , зазначені в договорі фінансового кредиту в п.16.

в) Мінімальний строк дії договору становить Два дні.

г) Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій. Розірвання договору допускається лише за згодою його сторін (якщо інше не встановлено Договором). Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною. Наслідком реалізації клієнтом права розірвати чи припинити договір є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата відсотків за фактичний строк користування фінансовим кредитом.Дострокове виконання договору клієнтом можливе за його бажанням. Наслідком реалізації клієнтом права дострокового виконання договору є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата відсотків за фактичний строк користування фінансовим кредитом.

ґ) Порядок внесення змін та доповнень до договору. Зміни та доповнення до договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані сторонами Договору.

д) Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта ломбарду.

4) МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. Скарги клієнтів ломбарду розглядаються у позасудовому порядку шляхом отримання від клієнта письмового звернення. Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом проведення переговорів та задоволення законних вимог клієнтів.

б) Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства. При здійсненні ломбардної діяльності, чиним законодавством не предебачено гарантійних фондів чи компенсаційних схем.

Інформацію, зазначену в ч. 2 статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” мені повідомлено у письмовій формі шляхом надання цієї ПАМЯТКИ КЛІЄНТА ЛОМБАРДУ, примірник якої я ОТРИМАВ перед укладанням договору фінансового кредиту

____________________ (прізвище, ініціали)                                        ___________________ (підпис клієнта)

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ